Kommende arrangementer

Tidligere hendelser

2. og 3. juli 2020
Polymerindustri i Niederösterreich

Polymerindustri i Niederösterreich, slik at polymerindustrien i Niederösterreich kan gi betydelige bidrag for å redusere C02-utslipp, til en miljøvennlig produksjon, for å spare ressurser. Dette bør oppnås ved forskning, utvikling, produksjon under vurdering av hele verdikjeden globalt.

calendar icon Tid: 09:30 til 18:10
map pin icon Wildkräuterhotel Steinschalerhof, Warth 20, 3203 Rabenstein/Pielach

Basert på miljøanalysen av polymersektoren i Niederösterreich under verkstedet 18. februar 2020 utvikles nøkkelfaktorene. Disse viktige faktorene bygger utgangspunktet for disse workshopene i juli.

De deltagende interessentene vil utvikle ulike futures for disse nøkkelfaktorene og utarbeide scenarier for polymersektoren under vurdering av ansvarlig forskning og innovasjonsmetode (RRI). Tanken er å vurdere og forme forskningen, innovasjonen og det økonomiske systemet med dens virkninger på samfunnet. Representanter for innovasjonssystemet (aktører fra vitenskap, næringsliv, offentlige myndigheter og representanter for sivilbefolkningen) vil i fellesskap utvikle fremtidige scenarier.

Videoer
kommentarer
Skriv en kommentar
Plassering:

Wildkräuterhotel Steinschalerhof, Warth 20, 3203 Rabenstein/Pielach

18. februar 2020
CO2-nøytral økonomi?

Hvordan kan vi bidra til ny design av forskning, utvikling og innovasjon fra plastindustriene i Niederösterreich (og deres verdikjedenettverk) for å oppnå en CO2-nøytral økonomi?

calendar icon Tid: 09:30 til 17:00
map pin icon Hotel Metropol, Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten
Medarrangører
Ecoplus. The Business Agency of Lower Austria

Tre interessenterworkshops utarbeider fremtidige scenarier og får konsekvenser med hensyn til RRI på hvert territorium. Den første workshopen handler om miljøanalysen av plastindustrien og dens bidrag til en CO2-nøytral økonomi.

Av interesse, vennligst kontakt harald.bleier@ecoplus.at

Videoer
kommentarer
Skriv en kommentar
Plassering:

Hotel Metropol, Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten

14. februar 2020
Sirkulær økonomi

Artikulere delte agendaer for overgangen til B-30-området til sirkulær økonomi . Strengende forbindelser mellom aktører for å bidra til bærekraft og ansvar til forsknings- og innovasjonsøkosystemet .

calendar icon Tid: 09:00
map pin icon Casa Convalescència, Barcelona, Spain.
Videoer
kommentarer
Skriv en kommentar
Plassering:

Casa Convalescència, Barcelona, Spain.

18. oktober 2019
Første interessent Bologna Workshop
calendar icon Tid: 09:00
map pin icon Via Luigi Farini, 15, 40124 Bologna BO, Italia
Medarrangører
Fondazione Carisbo

SeeRRIs første interessentworkshop ble vellykket avholdt i Bologna, Italia 18. – 20. september 2019. Arrangementet ble arrangert av University of Bologna (UNIBO).

En av hovedaktivitetene i SeeRRI-prosjektet er å organisere interessentworkshops i de tre pilotområdene: Nordland, B30 og ecoplus. I Bologna ble grunnlaget lagt for å identifisere sentrale aktører i FoU-økosystemene. Resultatene fra en innledende kartleggingsøvelse ble presentert, og workshopdeltakerne jobbet sammen for å begrense spekteret av potensielle interessenter å involvere seg i fremtidige workshops, samt for å velge relevante påvirkningsfaktorer i de regionale økosystemene.

 

kommentarer
Skriv en kommentar
9. oktober 2019
Vitenskap for borgere: hvordan vitenskap møter regioner og byer
calendar icon Tid: 14:30
map pin icon The Square
Medarrangører
Cristina MARCONE (REA – B5) - leader
Colombe WARIN (REA – B5)
Stijn VERLEYEN (JRC)

Denne workshopen tar først sikte på å utforske og demonstrere potensialet med å engasjere innbyggere og beslutningstakere med vitenskap til å møte utfordringene europeiske regioner og byer står overfor. Den vil gi en oversikt over ‘innbyggervitenskap’ og dens bidrag til vitenskap, samfunn og evidensbasert politikkutforming gjennom å gi eksempler på vellykkede prosjekter. ‘EU-Citizen.Science’, finansiert av EU-kommisjonen, under Horizon 2020 ‘Science with and for Society’ -programmet, tar sikte på å integrere innbyggervitenskap i Europa og presentere hvordan byer og deres borgere allerede kan dra nytte av resultatene sine.

Vi vil også presentere initiativet ‘Science meets Parliaments & Regions’, som bringer forskere og beslutningstakere sammen, og forbedrer vitenskapens rolle i politikkprosessen på tvers av felt på lokalt, regionalt og europeisk nivå. Vi vil beskrive et innovativt verktøy for samskaping av offentlig politikk som involverer den firedoblede heliksen (regjering, akademia, næringsliv og sivilsamfunn) for å produsere gode løsninger på lokale spørsmål.

Endelig vil workshopen vise frem nye måter å samarbeide med flere interessenter i prosessen med å utvikle regionale forsknings- og innovasjonsstrategier. SeeRRI, prosjekt finansiert av EU-kommisjonen, fokuserer på å etablere ansvarlige forsknings- og innovasjonsøkosystemer ved å integrere Smart Specialization Strategy og RRI. TeRRItoria takler en dobbel utfordring ved å bringe RRI i spissen for debatten for å utvikle lokale og regionale FoU-kapasiteter og bruke RRI som et springbrett for involvering av interessenter i regionale FoU-strategier innenfor rammen av Smart spesialiseringsstrategier.

Plass til debatt med publikum vil bli viet i løpet av andre halvdel av økten.

detaljer: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/605_en

kommentarer
Skriv en kommentar

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 824588.

Subscribe to our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest project news

×

Subscribe to our newsletter