Polymerindustri i Niederösterreich

Basert på miljøanalysen av polymersektoren i Niederösterreich under verkstedet 18. februar 2020 utvikles nøkkelfaktorene. Disse viktige faktorene bygger utgangspunktet for disse workshopene i juli.

De deltagende interessentene vil utvikle ulike futures for disse nøkkelfaktorene og utarbeide scenarier for polymersektoren under vurdering av ansvarlig forskning og innovasjonsmetode (RRI). Tanken er å vurdere og forme forskningen, innovasjonen og det økonomiske systemet med dens virkninger på samfunnet. Representanter for innovasjonssystemet (aktører fra vitenskap, næringsliv, offentlige myndigheter og representanter for sivilbefolkningen) vil i fellesskap utvikle fremtidige scenarier.