Første interessent Bologna Workshop

SeeRRIs første interessentworkshop ble vellykket avholdt i Bologna, Italia 18. – 20. september 2019. Arrangementet ble arrangert av University of Bologna (UNIBO).

En av hovedaktivitetene i SeeRRI-prosjektet er å organisere interessentworkshops i de tre pilotområdene: Nordland, B30 og ecoplus. I Bologna ble grunnlaget lagt for å identifisere sentrale aktører i FoU-økosystemene. Resultatene fra en innledende kartleggingsøvelse ble presentert, og workshopdeltakerne jobbet sammen for å begrense spekteret av potensielle interessenter å involvere seg i fremtidige workshops, samt for å velge relevante påvirkningsfaktorer i de regionale økosystemene.