Indústria del polímer a la Baixa Àustria

A partir de l’anàlisi mediambiental del sector dels polímers a la Baixa Àustria durant el taller del 18 de febrer de 2020, es desenvolupen els factors clau. Aquests factors clau constitueixen el punt de partida d’aquests tallers al juliol.

Les parts interessades desenvoluparan diversos futurs per a aquests factors clau i elaboraran escenaris per al sector dels polímers tenint en compte un enfocament de recerca i innovació responsable (RRI). La idea és considerar i donar forma al sistema de recerca, innovació i econòmic amb els seus efectes sobre la societat. Representants del sistema d’innovació (actors de la ciència, les empreses i la indústria, les autoritats públiques i representants de la població civil) desenvoluparan conjuntament escenaris de futur.