Economia neutra de CO2?

Tres tallers d’interès col·laboren els escenaris futurs i obtenen conseqüències en relació amb la RRI de cada territori. El primer taller tracta sobre l’anàlisi ambiental de la indústria plàstica i la seva contribució a una economia neutra en el CO2.

Per interès, si us plau, poseu-vos en contacte amb harald.bleier@ecoplus.at